Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń

Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Realizując ten cel Związek Miast Polskich będący Partnerem ORE w projekcie, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD); Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające odpowiednio urzędników oświatowych wyróżniających się doświadczeniem i innowacyjnym podejściem do zarządzania edukacją.

Eksperci w kolejnych dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r., w toku postępowania konkursowego wybranych zostało 6 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo − doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Powtórzenie naboru ekspertów w dwóch obszarach tematycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. postępowanie konkursowe w dwóch obszarach tematycznych tj; Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych i Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – zostało anulowane. Zachęcamy Państwa do ponownego złożenia swoich ofert w konkursie na ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla […]

Eksperci w dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 20 lipca 2016r. w toku postępowania konkursowego  wybranych zostało 4 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Poszukujemy ekspertów do opracowania programów szkoleń i przeprowadzenia ich pilotażu w formie szkoleń dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), a w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielą wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.  Poszukujemy ekspertów w 4 obszarach tematycznych: Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie […]

Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą w JST – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania diagnozującego kompetencje kadr zarządzających oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w samorządach. Ponadto, badanie powinno; wskazać te kompetencje, które najmocniej korelują z gotowością kadry JST do podejmowania działań prorozwojowych z zakresu doskonalenia procesów zarządzania oświatą, zdiagnozować dotychczasowe metody podnoszenia kompetencji przez przedstawicieli JST, zdiagnozować zapotrzebowanie na informacje i różne formy doskonalenia, zidentyfikować potrzeby pracowników JST w zakresie […]

Zarządzanie oświatą w samorządach − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.  Jego celem jest wzmocnienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Działania zarządcze przedstawicieli JST winny być ukierunkowane na jakość oferty edukacyjnej, […]