Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń

Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Realizując ten cel Związek Miast Polskich będący Partnerem ORE w projekcie, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD); Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające odpowiednio urzędników oświatowych wyróżniających się doświadczeniem i innowacyjnym podejściem do zarządzania edukacją.

Eksperci w kolejnych dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r., w toku postępowania konkursowego wybranych zostało 6 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo − doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług […]

Powtórzenie naboru ekspertów w dwóch obszarach tematycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. postępowanie konkursowe w dwóch obszarach tematycznych tj; Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych i Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – zostało anulowane. Zachęcamy Państwa do ponownego złożenia swoich ofert w konkursie na ekspertów do realizacji […]

Eksperci w dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 20 lipca 2016r. w toku postępowania konkursowego  wybranych zostało 4 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług […]

Poszukujemy ekspertów do opracowania programów szkoleń i przeprowadzenia ich pilotażu w formie szkoleń dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), a w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielą wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.  Poszukujemy ekspertów w 4 obszarach tematycznych: Diagnozowanie stanu […]

Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą w JST – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania diagnozującego kompetencje kadr zarządzających oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w samorządach. Ponadto, badanie powinno; wskazać te kompetencje, które najmocniej korelują z gotowością kadry JST do podejmowania działań prorozwojowych z zakresu doskonalenia procesów zarządzania oświatą, zdiagnozować dotychczasowe metody podnoszenia kompetencji przez przedstawicieli JST, zdiagnozować zapotrzebowanie na informacje […]

Zarządzanie oświatą w samorządach − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.  Jego celem jest wzmocnienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Działania zarządcze […]

Idź do góry