Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Ogłoszenie o konkursie – MEN

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja związana z ogłoszeniem przez Instytucję Pośredniczącąkonkursu  w ramach Działania 2.10 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II). Zachęcamy […]

Poszukujemy dwóch ekspertów z zakresu tematyki związanej z procesowym wspomaganiem szkół i przedszkoli

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników […]

Poszukujemy ekspertów do opracowania systemu walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje system walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2017. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu walidacji i certyfikacji dla osób prowadzących szkolenia pracowników systemu oświaty i działania […]

Trwają prace sieci – dołącz do nas!

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawów materiałów pomocniczych dotyczących tematu: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów (w tym formularza aplikacyjnego –Załącznik nr 3 – dostępnego w wersji Word) i przesłanie kompletnej dokumentacji […]

Idź do góry