Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Ogłoszenie o konkursie – MEN

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja związana z ogłoszeniem przez Instytucję Pośredniczącąkonkursu  w ramach Działania 2.10 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II). Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

Nowy konkurs dotyczący szkoleń i doradztwa

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja o nowym konkursie dotyczącym szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w ramach Działania 2.10. Rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu na stronie MEN.

Materiały szkoleniowe – wspomaganie szkół

W nowej zakładce publikujemy materiały szkoleniowe dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych w procesowym wspomaganiu szkół. Każde z opracowań zawiera zestaw narzędzi służących diagnozie pracy szkoły/przedszkola, planowaniu, realizacji działań oraz podsumowywaniu procesu wspomagania w poszczególnych obszarach tematycznych.

Sieć dotycząca wychowania i profilaktyki

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”. Obszarem pracy sieci będą zarówno zmiany prawne związane z opracowywaniem programów wychowawczo-profilaktycznych, jak i wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów.

Poszukujemy dwóch ekspertów z zakresu tematyki związanej z procesowym wspomaganiem szkół i przedszkoli

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników poszczególnych sieci. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami […]

Poszukujemy ekspertów do opracowania systemu walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje system walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2017. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu walidacji i certyfikacji dla osób prowadzących szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie zajęć na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. […]

Trwają prace sieci – dołącz do nas!

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Poszukujemy redaktora merytorycznego materiałów dot. kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje osoby do do redakcji merytorycznej zestawu materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2017 r.

Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawów materiałów pomocniczych dotyczących tematu: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów (w tym formularza aplikacyjnego –Załącznik nr 3 – dostępnego w wersji Word) i przesłanie kompletnej dokumentacji do 21 lutego 2017 r. na adres  katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl. Szczegółowe informacje […]