Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki i historii sztuki, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki i historii muzyki.

Informacja o naborze wniosków na konkurs

Informujemy, że na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój trwa nabór wniosków do konkursu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych”. Termin naboru wniosków: od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii; eksperta ds. matematyki; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie przyrody, biologii i geografii; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii; eksperta ds. informatyki; eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego − projekt PO WER

Od 1 lipca 2016 roku w ORE realizowany jest kolejny projekt − Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Projekt przyczyni się do zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, a jego końcowym efektem będzie udostępnienie na platformie www.epodreczniki.pl wysokiej jakości 3 380 e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do […]

Wyniki rekrutacji na ekspertów

Zakończyliśmy rekrutację na ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”. Wyniki naboru znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej ORE. 

Poszukujemy 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań oraz opracowania kryteriów oceny jakości e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 5 ekspertów do opracowania 5 standardów wymagań: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, technicznych oraz graficzno-edytorskich oraz opracowania kryteriów oceny jakości/weryfikacji spełnienia tych wymagań − dla 5 typów e-materiałów dydaktycznych: abstraktów lekcji w języki angielskim z e-podręczników udostępnionych na stronie www.epodreczniki.pl, audiobooków, krótkich filmów do wykorzystania na lekcji, e-materiałów do plastyki i muzyki oraz e-materiałów […]

Poszukujemy 3 ekspertów do opracowania 3 koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 3 ekspertów do opracowania 3 dzieł będących koncepcjami i założeniami w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych uwzględniające ograniczenia uczniów związane z daną niepełnosprawnością tj. wyboru e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego i określenia niezbędnych dostosowań wynikających ze specyfiki metodyki pracy z uczniami: niewidomymi i niedowidzącymi, niedosłyszącymi i niesłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną,

Poszukujemy ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji i założeń e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów: fizyki, chemii, matematyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym, kultury antycznej i języka łacińskiego w zakresie rozszerzonym. Przedłużono termin składania ofert […]