Aktualności – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Aktualności – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Konkurs pn. E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

W dniu 28 września 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła konkurs pn.  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.