Aktualności – Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej i nadzoru

Aktualności – Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej i nadzoru

Poszukujemy autorów publikacji na temat edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje zespołów autorskich do opracowania ośmiu publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Publikacje będą skierowane do 8 grup odbiorców:

Poszukujemy ekspertów do projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje 4 zespołów ekspertów do opracowania programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów materiałów szkoleniowych (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa), w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

Model szkolenia i doradztwa

Dotychczas opracowana została część modelu szkoleń i doradztwa, skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Trwają prace zespołu ekspertów, którzy opracowują model szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, dla 3 kolejnych grup pracowników, tj. dla: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego, pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli. Docelowo powstanie jeden wspólny model szkoleń i doradztwa skonstruowany tak, aby […]

Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

fot. fotolia.com

Trwają prace zespołu ekspertów dotyczące opracowania pakietów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/ szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Poszukujemy ekspertów zewnętrznych

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni

Poszukujemy ekspertów do opracowania modelu szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 3 grup pracowników, tj. modelu szkoleń i doradztwa dla: 1) pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, 2) pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego, 3) pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli. Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa