Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

30 grudnia 2020

Poszukujemy autorów publikacji na temat edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje zespołów autorskich do opracowania ośmiu publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Publikacje będą skierowane do 8 grup odbiorców: (więcej…)

14 grudnia 2020

Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej – kontakt

Izabella Lutze – kierownik
e-mail: izabella.lutze@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-36

Anna Roszkiewicz – menedżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Katarzyna Leśniewska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-46

Artur Matejkowski – ekspert merytoryczny
e-mail: artur.matejkowski@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-40

Izabela Pasztaleniec – ekspert merytoryczny
e-mail: izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-18

Agnieszka Suśniak – specjalista
e-mail: agnieszka.susniak@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-47

Ewa Wroczyńska – ekspert merytoryczny
e-mail: ewa.wroczynska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-08

Katarzyna Nowakowska – ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl; tel. 22 570-83-59
14 grudnia 2020

Poszukujemy ekspertów do projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje 4 zespołów ekspertów do opracowania programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów materiałów szkoleniowych (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa), w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla: (więcej…)

12 maja 2020

Model szkolenia i doradztwa

Dotychczas opracowana została część modelu szkoleń i doradztwa, skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Trwają prace zespołu ekspertów, którzy opracowują model szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, dla 3 kolejnych grup pracowników, tj. dla:

  1. pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  2. pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  3. pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Docelowo powstanie jeden wspólny model szkoleń i doradztwa skonstruowany tak, aby traktowany całościowo, zapewniał profesjonalne przygotowanie kadry całego sytemu oświaty do wdrażania edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Na podstawie modelu zostaną przygotowane ramowe programy szkoleń oraz scenariusze i materiały do szkoleń.

Eksperci odpowiedzialni za opracowanie założeń koncepcyjnych modelu będą̨ analizowali w szczególności następujące zagadnienia: prowadzenie procesu diagnostycznego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz założeń diagnozy funkcjonalnej.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

12 maja 2020

Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Trwają prace zespołu ekspertów dotyczące opracowania pakietów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/ szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa