Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Pilotaż szkoły ćwiczeń – spotkanie dla województwa mazowieckiego

28 lutego odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół i placówek zainteresowanych udziałem w pilotażu szkół ćwiczeń, który planowany jest w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyła Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół, pracownicy placówek wspierających pracę szkół, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i szkół wyższych.

Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu.

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zielone światło dla szkół ćwiczeń – wyniki konsultacji społecznych

15 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne, których celem było zebranie uwag do opracowanego modelu szkoły ćwiczeń.  Z przekazanych opinii wynika, że zaproponowana koncepcja szkoły ćwiczeń jako ważnego elementu łączącego system kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli jest rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Konkurs na opracowanie koncepcji 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji  (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będę ich wspierać w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauczania języków obcych. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się […]

Koncepcja szkoły ćwiczeń – do 15 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne  

Przedstawiamy materiały wypracowane w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”: Model szkoły ćwiczeń, Zasady współpracy, Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń. Opracowane treści uwzględniają wytyczne i założenia projektu koncepcyjnego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, rekomendacje zespołu ekspertów oraz uwagi zebrane podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Do 15 stycznia 2017 r. aktywny będzie formularz online, za pomocą którego mogą Państwo wyrażać swoje opinie lub […]