Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji w BIP-ie

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli matematyki

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji w BIP-ie

Inauguracja pilotażu szkół ćwiczeń

W dniach 26–27 czerwca 2017 r. w ramach projektu „Wspieranie szkół ćwiczeń” odbyło się seminarium Pilotaż szkoły ćwiczeń – spotkanie inauguracyjne. W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku spotkała się kadra szkół ćwiczeń: dyrektorzy, nauczyciele języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki, nauczyciele bibliotekarze oraz przedstawiciele placówek wspomagania z terenu województwa mazowieckiego.

Zestawy materiałów – matematyka: szacowanie wartości zamówienia

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”,  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z  planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki, prosi o udział w przedmiotowym szacowaniu wartości zamówienia publicznego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wycenę usługi według specyfikacji podanej w Biuletynie Informacji Publicznej. Propozycję wyceny należy wysłać w formie […]

Spotkanie inaugurujące pilotaż szkoły ćwiczeń – poszukujemy 6 trenerów!

Group of People with Teamwork Concept Photo and Illustration

Ogłaszamy otwarty nabór trenerów do przeprowadzenie zajęć warsztatowych na spotkaniu inauguracyjnym Pilotażu szkoły ćwiczeń, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Adresatami zajęć warsztatowych jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń – dyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół oraz trenerzy szkół ćwiczeń, przewidujemy dla 6 grup, tj.:

Zostań autorem opisu działań zbieżnych z koncepcją szkoły ćwiczeń!

Group of young people in business meeting

Poszukujemy 8 autorów do opracowania opisu zrealizowanych działań szkół, placówek wspomagania oraz szkół wyższych, zbieżnych z opracowaną i udostępnioną na stronie ORE koncepcją szkoły ćwiczeń (Model szkoły ćwiczeń, Zasady współpracy szkoły ćwiczeń). Zgodnie z założeniami powstaną trzy grupy autorów opisujących działania w instytucjach:

Porozumienia ze szkołami podpisane – startuje pilotaż szkoły ćwiczeń!

22 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z województwa mazowieckiego, które będą uczestnikami pilotażu szkoły ćwiczeń, realizowanego w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Celem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy w trakcie pilotażu planowanego w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli informatyki

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji w BIP-ie.

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji w BIP-ie.