Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą. Szczegóły na stronie BIP

Zostań recenzentem zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki

Document, contract, review.

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz przesłania Formularza aplikacyjnego na stronie BIP Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września 2017 r. Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl.  

Nauczyciel przed kamerą – nabór 2 trenerów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru 2 trenerów zajęć warsztatowych, które zostaną zrealizowane w trakcie spotkania kadry pedagogicznej szkól ćwiczeń. Termin składania ofert zostaje przedłużony do 26 września 2017 do godz. 10.00 Szczegóły na stronie BIP.

Przygotowanie (produkcja) 40 materiałów filmowych

Closeup of movie camera with film reel and clapper board on wood

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg na zamówienie obejmujące produkcję 40 filmów w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Filmy będą wykorzystane jako materiał szkoleniowy i źródło wzbogacenia warsztatu zawodowego nauczycieli. Zostaną opublikowane w serwisie internetowym Ośrodka Rozwoju Edukacji i jako zasób służyć będą celom edukacyjnym i informacyjnym. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Poszukujemy 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia kadry pedagogicznej i trenerów szkół ćwiczeń

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE. Czytaj więcej

Opracowanie koncepcji i wykonanie według niej 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu "Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje zlecenie usługi obejmującej opracowanie koncepcji i wykonanie według niej 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Kursy e-learningowe dla nauczycieli – poszukujemy wykonawcy

Poszukujemy wykonawcy 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli języków obcych, matematyki, informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie BIP Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 4 września 2017 r. do godziny 10.00.

Nabór trenerów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych

Business plan explained on flipchart by CEO to employees

Ogłaszamy otwarty nabór trenerów, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe podczas spotkania trenerów i kadry pedagogicznej szkół biorących udział pilotażu szkoły ćwiczeń, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Adresatem zajęć warsztatowych jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń – dyrektorzy, nauczyciele różnych typów szkół oraz trenerzy szkół ćwiczeń.

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na zgłoszenia czekamy do 7 sierpnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji w BIP-ie