Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą – aktualności

Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą – aktualności

SCWEW-y – nowy projekt ORE

bener projektu

Od 1 września 2019 r. rozpoczęliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizację  nowego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Założenia projektu wynikają z koncepcji związanej z poprawą dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Szczegóły dotyczące działań projektowych zostały przedstawione z zakładce „O projekcie”.

Idź do góry