Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania dyrekcji ORE i przedstawicieli projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (etap 2. i 3.) z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów i z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany w nazwach zawodów

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym wynikającymi z wdrażanej reformy systemu edukacji, od 1 września 2017 r. obecna zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, w której powadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia.

Rekrutacja moderatorów branżowych zespołów partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów branżowego zespołu partnerów społecznych do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Rekrutacja trwa do 14 maja 2017 r. do godz. 23:59 Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Rekrutacja autorów i redaktorów

Poszukujemy Autorów i Redaktorów merytorycznych do prac związanych ze zmodyfikowaniem i/lub uzupełnieniem o nowe zapisy dotychczas obowiązującej Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Prace opierać się będą na opracowanej przez zespół ekspertów metodologii modyfikacji PPKZ oraz rekomendacjach opracowanych przez Przedstawicieli Partnerów Społecznych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 2. Kwalifikacje […]

Rekrutacja przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów wyodrębnionych w ramach wybranych grup zawodów do prac związanych z opracowaniem ścieżek rozwoju zawodowego. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”.

Poszukujemy trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do współpracy trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 11 trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 11 grup branżowych.

Rekrutacja autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Rekrutację otwartą prowadzimy dla 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.