Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Etap 2. Rekrutacja uzupełniająca na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ – 11 grup zawodów

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Autorów i Redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 11 grup zawodów:

Etap 3. Rekrutacja uzupełniająca na Autorów i Redaktora merytorycznego modyfikacji PPKZ

Poszukujemy Autorów oraz Redaktora merytorycznego modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramachgrupy zawodów „Rybactwo śródlądowe”. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia […]

Spotkanie autorów i redaktorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 10–11 czerwca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” odbyło się kolejne spotkanie autorów oraz redaktorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach. Nad dokumentami pracowało około 120 osób reprezentujących 12 branż zawodowych.

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy […]

Prace nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 3–4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Etap 2. Rekrutacja uzupełniająca na Trenerów spotkań Autorów i Redaktorów merytorycznych opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Trenerów do prac związanych z prowadzeniem spotkań zespołów Autorów i Redaktorów merytorycznych opracowujących modyfikację podstaw kształcenia w zawodach w ramach dwóch grup branżowych: