Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Rekrutacja Autorów suplementów do świadectw i dyplomów

Scroll with red ribbon on laptop keyboard.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Opracowanie dotyczyć będzie 18 grup zawodów: drogownictwo, elektronika, elektryka, fotografia, geodezja, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Autorzy suplementów do kwalifikacji i dyplomów – przetarg nieograniczony

Poszukujemy Autorów suplementów do kwalifikacji i dyplomów w ramach czterech grup zawodów: włókiennictwo, informatyka, prace budowlane, diagnostyka i mechanika pojazdowa. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Na oferty czekamy do 22 sierpnia. Postępowanie dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”.

Spotkanie z przedstawicielami ministerstw właściwych dla zawodów

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówiono stan prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w 148 zawodach. Modyfikacja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Etap 2: Rekrutacja Autorów i Redaktorów PPKZ – 4 grupy zawodów

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów i Redaktorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)  w ramach następujących grup zawodów: optyka żegluga śródlądowa i morska przetwórstwo tworzyw sztucznych przemysł szklarski Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 9:30. Zapraszamy!

Trzecie spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 15–16 lipca 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Podczas spotkania autorzy pracowali nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) uwzględniającej opinie partnerów społecznych.

Kolejne spotkanie autorów i redaktorów modyfikowanych PPKZ

Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W dniach 15–16 lipca odbyło się kolejne spotkanie autorów i redaktorów modyfikowanych podstaw kształcenia w zawodach. Uczestnicy pracowali w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy. Zadanie 1: Opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz suplementów do dyplomów”.

Spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 1–2 lipca 2017 r.w Warszawie w Hotelu LORD odbyło się pierwsze spotkanie kolejnej grupy autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku”. W spotkaniu uczestniczyło 40 autorów dla 13 zawodów.

Drugie spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

W weekend 24 i 25 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Autorzy pracowali nad uszczegółowieniem efektów kształcenia do każdej kwalifikacji w zawodzie, a następnie określali warunki realizacji podstawy oraz oszacowali minimalną liczbę godzin na ich realizację. Spotkania, w których wzięło […]