Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Spotkanie trenerów autorów kryteriów weryfikacji

Urszula Blicharz – ekspert projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego

2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla trenerów autorów kryteriów weryfikacji do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Ósme seminarium branżowe: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

od lewej Karol Okrasa, Marzena Machałek, Dariusz Rogowski, Robert Jakubik, Urszula Pasieczna

Kolejne z cyklu seminarium branżowe – tym razem dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej – odbyło się w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium uczestniczyła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji […]

Relacja z VII seminarium branżowego z udziałem wiceminister edukacji

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branż: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia. Gościem seminarium była Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji […]

Etap 2. Nabór na trenerów do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach 12 grup branżowych

Poszukujemy 12 trenerów spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 12 grup branżowych. Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do 4 grudnia 2017 r., do godziny 23.59. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu […]

Zapraszamy pracodawców do udziału w VIII seminarium branżowym – 5 i 6 grudnia 2017 r.

Group of chefs in white uniform preparing food in restaurant kitchen

W dniach 5−6 grudnia odbędzie się w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B) kolejne, ósme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Celem seminarium jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców.

Zapraszamy pracodawców do udziału w VII seminarium branżowym – 28 i 29 listopada 2017 r.

Medical doctors group in modern office with panoramic windows

Dziś, 28 listopada rozpoczyna się w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32) kolejne, siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

Seminarium branżowe dla branży drzewno-meblarskiej i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej

Za nami już szóste seminarium branżowe. 21 listopada w Warszawie spotkali się tym razem przedstawiciele branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. Gośćmi seminarium byli Minister Marzena Machałek, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Rozwoju (MR), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Piąte seminarium branżowe dla branży rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej

Piąte z 12 seminariów branżowych odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2017 r. W spotkaniu dla branż rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej uczestniczyli Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Etap 2. Nabór na autorów uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ – usługa społeczna

Poszukujemy autorów, których zadaniem będzie opracowanie uszczegółowień do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zapraszamy do składania ofert przez trzyosobowe zespoły autorów do każdego z niżej wymienionych zawodów:

Etap 3. Nabór na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Termin […]