Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”

30 stycznia 2018 r. w godzinach 9–16 odbędzie się w Warszawie spotkanie podsumowujące cykl seminariów branżowych. Ich celem było wypracowanie zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie wniosków i praktycznych wskazówek pracodawców. Podczas spotkania odbędzie się także podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” oraz wręczenie statuetek zwycięskim szkołom i współpracującym z nimi […]

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji

Uczestnicy spotkania

W dniach 13–14 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia. Jest to kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Zapraszamy pracodawców do udziału w XII seminarium branżowym – 23 i 24 stycznia 2018 r

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. odbędzie się w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B) kolejne seminarium branżowe. Tym razem do udziału zapraszamy pracodawców reprezentujących branże drogowo-inżynieryjno-instalacyjną oraz budowlaną. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem formularza do 18 stycznia do godz. 10.00

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.

Relacja z dziesiątego seminarium – branże mechaniczna i motoryzacyjna

Przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek

Trwa właśnie (9­­­­–10 stycznia 2018 r.) kolejne seminarium branżowe – już dziesiąte w cyklu 12 spotkań. Tym razem spotkali się przedstawiciele branż: mechanicznej w zakresie  budowy maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także mechaniki precyzyjnej oraz motoryzacyjnej. W seminarium bierze udział Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów.

Etap 2. Partnerstwo: Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży: transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej. W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który […]

Zapraszamy pracodawców do udziału w XI seminarium branżowym – 16 i 17 stycznia 2018 r.

Przedstawiciele branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej spotkają się w dniach 16−17 stycznia w Katowicach na seminarium, którego celem będzie wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 11 stycznia do godz. 10.00 za pośrednictwem formularza. Seminarium jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz […]

Zaproszenie na X seminarium dla branży mechanicznej i motoryzacyjnej – 9 i 10 stycznia 2018 r.

W dniach 9−10 stycznia odbędzie się w Poznaniu (Hotel Mercure, ul. Roosvelta 20) kolejne, dziesiąte z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży mechanicznej − budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych i mechanika precyzyjna oraz motoryzacyjnej. Informujemy, że rekrutacja do udziału w seminarium została zakończona. Program spotkania List zapraszający […]

Etap 3. Partnerstwo – Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grup branżowych: poligraficzno-fotograficznej i artystycznej (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branżach: poligraficzno-fotograficznej, w skład której wchodzą zawody: technik fotografii i multimediów (wcześniej fototechnik); technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych); fotograf, drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich; artystycznej, w skład której wchodzą zawody: stroiciel fortepianów i […]

Relacja z dziewiątego seminarium branżowego

przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek

Kolejne z seminariów – dla branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej – odbywa się we Wrocławiu w dniach 11–12 grudnia 2017 r. Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.