Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Pierwsze spotkanie autorów modyfikowanych 75 podstaw programowych

Pierwsze spotkanie autorów modyfikowanych 75 podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji odbyło się w dniach 8–9 kwietnia 2017 roku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych – plany i programy nauczania

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania. Postępowanie dotyczy następujących grup zawodów: diagnostyka i mechanika pojazdowa, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, okrętownictwo, odlewnictwo, telekomunikacja, weterynaria. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

III i IV spotkanie autorów programów i planów nauczania

W dniach 18-19 marca 2017 r. oraz 24-25 marca 2017 r. odbyły się kolejne spotkania autorów i redaktorów przykładowych planów i programów dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych – plany i programy nauczania

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania. Postępowanie dotyczy następujących grup zawodów: diagnostyka i mechanika pojazdowa, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, mechanizacja rolnictwa, okrętownictwo, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Pierwsze spotkanie autorów i redaktorów opracowujących przykładowe plany i programy nauczania

Uczestnicy spotkania

W dniach 3–4 marca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Rekrutacja trenera branżowego zespołu partnerów społecznych

Poszukujemy trenera branżowego zespołu partnerów społecznych do opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca na autorów oraz redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania

Dla kilku zawodów uzupełniamy nabór na autorów w 8 grupach zawodowych: hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, odlewnictwo, okrętownictwo, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja. Dzięki Państwa wsparciu, opracujemy plany i programy nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Nabór trwa do 26 lutego 2017 r. Czytaj więcej

Rekrutacja recenzentów planów i programów nauczania

Zapraszamy do współpracy recenzentów planów i programów nauczania opracowanych dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Realizacja zlecenia w połowie marca. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych – podstawy programowe kształcenia w zawodach

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Postępowanie dotyczy 62 grup zawodowych. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.