Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Spotkanie zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD

W dniach 30–31 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyło się trzecie (ostatnie) spotkanie zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD). Zespół pracował nad ostatecznym opracowaniem wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD dla poszczególnych etapów edukacyjnych: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej.

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN oraz zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych WSD

W dniach 23–24 sierpnia 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty oraz zespołu autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD). Oba zespoły wspólnie pracowały nad rekomendacjami do rozporządzenia MEN i WSD. Spotkanie to miało na celu wypracowanie spójnych i jednolitych materiałów.

Spotkanie autorów programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i ekspertów

W dniach 5–6 lipca 2017 r. w Warszawie spotkali się autorzy programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i eksperci konsultujący wypracowywane materiały. Zespoły pracowały nad ostatecznymi wersjami: trzech programów preorientacji i orientacji zawodowej (dla przedszkola i szkoły podstawowej – klasy 1–3 i 4–6), pięciu programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla szkoły podstawowej – klasy 7–8, dla branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej), z uwzględnieniem wniosków z testowania w roku szkolnym […]

Seminarium podsumowujące testowanie programów z doradztwa

5 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące testowanie ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Programy wypracowane w ramach projektu pilotażowo realizowano w 26 szkołach w całej Polsce w roku szkolnym 2016/2017.