Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

Spotkanie autorów programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i ekspertów

W dniach 5–6 lipca 2017 r. w Warszawie spotkali się autorzy programów doradztwa edukacyjno-zawodowego i eksperci konsultujący wypracowywane materiały. Zespoły pracowały nad ostatecznymi wersjami: trzech programów preorientacji i orientacji zawodowej (dla przedszkola i szkoły podstawowej – klasy 1–3 i 4–6), pięciu programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (dla szkoły podstawowej – klasy 7–8, dla branżowej szkoły I i II stopnia, technikum, liceum i szkoły policealnej), z uwzględnieniem wniosków z testowania […]

Seminarium podsumowujące testowanie programów z doradztwa

5 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące testowanie ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Programy wypracowane w ramach projektu pilotażowo realizowano w 26 szkołach w całej Polsce w roku szkolnym 2016/2017.

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 12–13 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W skład zespołu weszli dyrektorzy przedszkoli i szkół, praktycy (doradcy zawodowi i inne osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach lub placówkach), przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci otoczenia społecznego szkoły.

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju […]

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – Rekrutacja uzupełniająca autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) dla szkoły policealnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje autorów do wypracowania wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego […]

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa II etap edukacyjny

24 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej II etap edukacyjny w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – technikum

26 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów technikum w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla technikum, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 7 i 8

10 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 7 i 8 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej klasy 7 i 8, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych działań doradczych na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017. 

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – liceum ogólnokształcące

20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów liceum ogólnokształcącego w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Podejmował także inne działania doradcze na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.