Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Konkurs na wykonanie koncepcji modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego w obszarze emocjonalno-społecznym (w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym) oraz materiałów postdiagnostycznych. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych oraz materiały do prowadzenia procesu postdiagnostycznego będą przede wszystkim wykorzystywane przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują […]

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku. Czytaj więcej