Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Po spotkaniu pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich

W dniach 4 – 6 marca 2015 r. na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przyjechali konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół i placówek z obszarów wiejskich, w których prowadzone są klasy łączone.

Po spotkaniu pt. Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole?

„Musimy sprawić, aby biblioteka szkolna stała się miejscem ważnym dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców” powiedziała do ponad 200 nauczycieli z bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także nauczycieli konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. „Ministerstwo dużo mówi o wadze czytania książek, prowadzone są akcje promujące czytelnictwo, a od roku 2016 ruszamy z dużym rządowym […]

W kierunku dobrej szkoły – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Nadzór pedagogiczny i wspomaganie rozwoju szkół i placówek, a także doskonalenie nauczycieli – to główne tematy dwudniowej konferencji „W kierunku dobrej szkoły", która dzisiaj zakończyła się w Suwałkach. W spotkaniu wzięła udział wiceminister edukacji – Joanna Berdzik

Szkolenie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Wydział Rozwoju Szkól i Placówek i Zespół Informacji Pedagogicznej przy współpracy z projektem Wspomaganie rozwoju szkół rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie: Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Zapisy…

Wspomaganie pracy szkół – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły – zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorów szkół podstawowych do udziału w spotkaniu pt. Wspomaganie pracy szkół – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 marca w Falentach k. Warszawy. Celem jest omówienie relacji między diagnozą ucznia a diagnozą pracy szkoły prowadzoną zgodnie z nowym modelem wspomagania. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną wybrane narzędzia do diagnozy uczniów. Więcej…

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek we współpracy z projektem System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół rozpoczyna rekrutację uczestników na spotkanie konsultacyjne: Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się. Spotkanie jest adresowane do nauczycieli konsultantów z publicznych placówek doskonalenia, doradców metodycznych oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. Serdecznie zapraszamy. Więcej…

Wspomaganie pracy szkoły – spotkanie konsultacyjne i kurs e-learningowy

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy przygotowują się do realizacji wspomagania pracy szkoły, na ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne oraz kurs e-learningowy. Zajęcia prowadzone będą w formie blended learning.

Wspomaganie szkół wiejskich przez PDN

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) na seminarium poświęcone Roli placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich, które odbędzie się  w dniach 4-6 marca 2015 roku, w Sulejówku.

Nowy system rekrutacji na szkolenia ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji wdrożył nowy system rekrutacji na konferencje i szkolenia. Przed zapisaniem się na wydarzenia, należy założyć konto w systemie na stronie szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Założenie konta nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na szkolenie. Aby zapisać się na wybrane szkolenie: Zaloguj się do systemu Wybierz szkolenie i zapisz się. Po zapisaniu się na wybrane szkolenie otrzymasz maila potwierdzającego. Jeśli mają Państwo problemy z rejestracją na spotkania […]

Spotkanie informacyjne pt. „Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole?”

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji systemu wspomagania pracy szkół do udziału w spotkaniu pt. Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 marca 2015 roku w Falentach k/Warszawy. Celem jest prezentacja roli biblioteki w realizacji zadań szkoły, określenie kompetencji nauczycieli bibliotekarzy niezbędnych w zarządzaniu wiedzą w szkole, przedstawienie zadań placówek i instytucji wspomagających pracę szkół, wypracowanie sposobów wspomagania bibliotek […]