Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”– Sopot

3 grudnia 2010 roku w Sopocie odbyła się czwarta konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W spotkaniu udział wzięła Pani Minister Katarzyna Hall, która przedstawiła propozycję nowego systemu wspierania placówek oświatowych oraz kierunki polityki państwa.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa