Poszukujemy wykonawców

Poszukujemy wykonawców

Poszukujemy Wykonawcy/ów, do opracowania pakietów materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania

Ośrodek Rozwoju poszukuje Wykonawcy/ów, do opracowania pakietów materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy opracują pakiet materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli dotyczącej następującego tematu: Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Czas wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy.

Poszukujemy wykonawcy do opracowania poradnika

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy/ów do opracowania poradnika nt. wspomagania szkół wiejskich adresowanego do pracowników instytucji systemu doskonalenia nauczycieli.  Treść ogłoszenia Wymagania dla kandydatów  Formularz aplikacyjny

Poszukujemy wykonawców do przeprowadzenie zajęć na konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne- beneficjentów Konkursu 3.5”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 7 Wykonawców do prowadzenia zajęć na konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne- beneficjentów Konkursu 3.5”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia w Warszawie.

Poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia zajęć na spotkaniu informacyjnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 5 Wykonawców do prowadzenia zajęć na spotkaniu informacyjnym pt. Wspomaganie pracy szkoły – od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły, które odbędzie się w dniach 19-20 marca w Warszawie.  Pełna treść ogłoszenia Wymagania wobec kandydatów   Formularz aplikacyjny Program spotkania informacyjnego

Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trzech Wykonawców, którzy przeprowadzą cykl spotkań konsultacyjnych w oparciu o gotowy scenariusz zajęć pt. Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników PPP i BP. Pełna treść ogłoszenia Wymagania wobec kandydatów oraz kryteria wyboru   Formularz aplikacyjny

Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego dla nauczycieli bibliotekarzy

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 Wykonawców do prowadzeniu zajęć na spotkaniu informacyjnym pt. Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? UWAGA. Przedłużony termin zgłoszeń do 19 lutego 2015 r. Pełna treść ogłoszenia Wymagania dla kandydatów   Formularz aplikacyjny Program spotkania informacyjnego

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się − poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia zajęć

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w ramach spotkania konsultacyjnego, realizowanego w formule blended learning na temat: „Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się”. Pełna treść ogłoszenia   Formularz aplikacyjny

Poszukujemy wykonawcy do opracowania scenariusza i przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje jednego Wykonawcę, który opracuje scenariusz i przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych pt. Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Pełna treść ogłoszenia Wymagania dla kandydatów   Formularz aplikacyjny

Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, którzy opracują i przeprowadzą spotkanie konsultacyjne pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich. Pełna treść ogłoszenia Wymagania dla kandydatów   Formularz aplikacyjny