ORE poleca

ORE poleca

Zapraszamy do startu w Olimpiadzie Statystycznej

W roku szkolnym 2017/2018 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizuje drugą edycję Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. […]

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu. Czytaj więcej

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt Klubu Jagiellońskiego realizowany przy pomocy Fundacji PKO Banku Polskiego od 2012 r. Zaczynaliśmy w 5 województwach. W tym roku po raz trzeci będziemy obecni w całej Polsce. Nasza inicjatywa jest jedną z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych! Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, […]

Media społecznościowe w szkole

Poradnik dla nauczycieli stawiających pierwsze kroki w mediach społecznościowych. Publikacja podejmuje tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych w szkole, prezentuje najpopularniejsze serwisy społecznościowe oraz wskazuje przykłady praktycznego ich wykorzystania w klasie. Materiał został opracowany przez Akademię NASK działającą w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wersja elektroniczna poradnika  (PDF 3,8 MB)

Program dla asystentów językowych w Hiszpanii

Jesteś nauczycielem języka angielskiego lub studentem ostatnich lat przygotowującym się do tego zawodu? Interesujesz się językiem i kulturą Hiszpanii? Zapraszamy do udziału w programie dla asystentów językowo-kulturowych! Program, dzięki wsparciu hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu, umożliwia uczestnikom odbycie 6-miesięcznego płatnego stażu w szkole podstawowej we Wspólnocie Walencji. Szczegółowe informacje dotyczące program. Rekrutacja do programu. […]

Programy edukacyjne „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”

Świadomość i wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest cennym kapitałem dla ludzi, którzy w bliższej bądź dalszej przyszłości wejdą w dorosłe życie. Mając to na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opracował programy edukacyjne „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”, które w przystępny sposób pozwalają uczniom zapoznać się z ideą ubezpieczeń społecznych i rodzajami świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym.   Uczniowie […]

„Lekcje z ZUS” – IV edycja

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i przygotować się w ten sposób do wejścia na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego. Więcej informacji w załączniku Załączniki: Opis

Idź do góry