Aktualności

Aktualności

Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE w kwietniu i maju 2017 r. zorganizował cykl trzech szkoleń na temat zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi: Wykaz pdn Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracował materiały i przeprowadził konferencje […]

Kongres Edukacyjny „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy”

W dniach 6–8 czerwca w Policach spotkali się przedstawiciele środowisk szkolnictwa branżowego z Polski i Niemiec.  Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron przedstawiła zmiany programowe w polskim systemie edukacji zawodowej. Na temat „Reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce – Polityki Oświatowej Państwa” mówił w swoim wystąpieniu Piotr Bartosiak z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju […]

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – podsumowanie cyklu szkoleń

2 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące cykl trzech szkoleń pn.: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, zorganizowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie MEN.

Prace nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach

W dniach 3–4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa