Autor: Mateusz Fijołek

BANK DOBRYCH PRAKTYK W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

Prezentujemy Państwu przykłady dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość. Bank jest repozytorium Państwa doświadczeń, zawierającym rozwiązania/propozycje w zakresie pracy zdalnej,  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się doświadczeniami i działaniami mogącymi stać się inspiracją dla innych. Warto pamiętać, że skuteczność każdej praktyki zależy od kontekstu i wielu innych czynników, a w dużej mierze wiąże […]