Autor: Łukasz Eisenbart

Kurs e-learning ABC profilaktyki

fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learning dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży.

„O kosmosie przy kawie” – programowanie w sektorze kosmicznym

UWAGA! ZMIANA TERMINU: spotkanie z cyklu „O kosmosie przy kawie” odbędzie się 27 kwietnia (środa), godz. 18.00. Biuro ESERO w Centrum Nauki Kopernik zaprasza 20 kwietnia, w środę, o godz. 18:00 na spotkanie z cyklu „O kosmosie przy kawie”. Uczestnicy porozmawiają o programowaniu w sektorze kosmicznym.

Wychowanie do wartości. Rozważania o wartościach w wychowaniu

Publikacja adresowana jest do pracowników oświaty prowadzących szkolenia dla dyrektorów placówek, nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów oraz innych osób zawodowo związanych z ludźmi, którzy zmagają się z brakiem poczucia sensu życia.

Seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem platformy edukacyjnej ZOOM.

Relacja z konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”

podinsp. Krzysztof Musielak (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP)

7 kwietnia 2022 r. w Auli Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyła się konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska − dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”, zorganizowana przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Biurem Edukacji Historycznej − Muzeum Policji KGP. Partnerem wydarzenia było Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa