Autor: Łukasz Eisenbart

Relacja z konferencji „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”

30 listopada br. w  Auli Schumana Auditorium Maximum na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Relacja z konferencji „Ergonomia środowiska pracy”

©-lightkeeper/Photogenica

25 listopada 2021 roku odbyła się konferencja naukowa na temat „Ergonomii środowiska pracy”. Konferencję zorganizował  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Inżynierii Produkcji w Zabrzu. Tematem wiodącym były zagadnienia ergonomii pracy w odniesieniu do kształcenia zawodowego.

Zmarła Grażyna Osicka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 19 listopada 2021 r. odeszła od nas Grażyna Osicka, wieloletnia dyrektorka Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, którego następcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Oferta doskonalenia ORE

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na rok szkolny 2021/2022. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, warsztatów, sieci współpracy, a także towarzyszących im publikacji elektronicznych. Umożliwiamy zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach: specjalne potrzeby edukacyjne wychowanie i profilaktyka diagnoza psychologiczno-pedagogiczna edukacja językowa kompetencje kluczowe kompetencje społeczne i obywatelskie resocjalizacja i socjoterapia zarządzanie oświatą kształcenie zawodowe doradztwo […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa