Autor: Artur Wyroślak

Relacja ze szkolenia dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

©-stetsik/Photogenica

W dniach 30.11–1.12. 2021 r., w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI) w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku. Podczas szkolenia obok zagadnień przedstawianych w formie wykładów, mających na celu poznanie podstawowych informacji dotyczących modelu pracy z rodzicami opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI), odbyła […]

Akcja Świąteczna „Paczuszka dla Maluszka”

1. Z lewej strony, Pani Anna Powązka, nauczyciel konsultant Wydziału Rozwoju i Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, koordynator ogólnopolskiej akcji ,,Paczuszka dla Maluszka" 2. Pani Agnieszka Karczewska - Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich 3. Pan Tomasz Pitucha, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 4.Pan dr Marcin Karkut starszy specjalista Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich 5. Z prawej strony, Pan Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to dobry czas, aby z życzliwością pomyśleć o potrzebujących naszej pomocy. W tym roku Ośrodek Rozwoju Edukacji włączył się w akcję „Paczuszka dla Maluszka”, której celem jest wsparcie kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, hospicjów dziecięcych i perinatalnych, dzieci w domach dziecka i w domach samotnej matki w całej Polsce. Jest to zbiórka artykułów higienicznych i kosmetycznych (np. pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżone, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły […]

Webinarium dla przedstawicieli Wiodących Ośrodków Koordynująco-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)

fot. Adobe Stock

W dniu 1 grudnia 2021 r. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE realizował webinar dla przedstawicieli WOKRO realizujących program „Za życiem”. Tematem spotkania było Promowanie nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).Podnoszenie jakości działania WOKRO na rzecz kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodzinie. Celem spotkania było omówienie i analiza nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka […]

Szkolenie e-learningowe „Przywracanie ucznia szkole”

fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Przywracanie ucznia szkole”. Termin szkolenia: 7–15 grudnia 2021 r. Rekrutacja trwa do 12 grudnia 2021 r. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem szkolnym. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty. Zależy […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa