Autor: Artur Wyroślak

Konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbędzie się konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. Wydarzenie ma na celu skupienie uwagi na ważnej kwestii wsparcia młodzieży w obliczu niestabilności współczesnego świata. Organizatorami konferencji są Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które postawiły sobie za zadanie przedyskutowanie najważniejszych wyzwań, jakie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji – lokalizacja

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w 4 lokalizacjach: Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00 (ORE – Siedziba Główna Aleje Ujazdowskie) Polna 46A, 00-644 Warszawa, tel. 22 570 83 00 (ORE – ul. Polna) Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek, tel. 22 783 37 84 (Centrum Szkoleniowe ORE) Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Infolinia: +48 222 500 144 (ORE – ul. Nowogrodzka) Szczegółowy schemat […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji – nasze działania

Publikacje i materiały edukacyjne Na naszej stronie internetowej, w sekcji Materiały do pobrania udostępniamy liczne publikacje: poradniki, scenariusze zajęć, prezentacje, artykuły, dobre praktyki. Można z nich korzystać bezpłatnie, na warunkach wolnej licencji. Projekty Unii Europejskiej w ORE Ogromną część naszych działań stanowią projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie realizujemy programy unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeczytaj więcej informacji o naszych projektach UE. Nasze […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji – informacje ogólne

Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Naszym celem jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania. Realizujemy zadania wyznaczone kierunkami polityki oświatowej państwa, a naszą ofertę kierujemy do środowiska edukacyjnego poprzez: konferencje, seminaria i szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, sieci współpracy i samokształcenia, publikacje i materiały dla każdego etapu edukacyjnego […]

Laboratoria Przyszłości − O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa