Autor: Artur Wyroślak

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej związanej z realizacją założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”. Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży. Termin szkolenia: 18 lipca−12 sierpnia 2022 r. Rekrutacja jest możliwa do 05.08.2025 r. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości […]

Historia i teraźniejszość. Konferencja dla nauczycieli

W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji, organizowanej 14 czerwca 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Podczas konferencji prof. Przemysław Czarnek − Minister Edukacji i Nauki, wskaże istotę nauczania historii Polski, natomiast twórcy podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość − […]

Szkolenie: Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Źródło: AdobeStock

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „ Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 14 czerwca do 3 lipca 2022 r. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych i metodycznych oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. Uczestnicy […]

Międzynarodowa konferencja „Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół” – zapraszamy do udziału

fot. Fotolia

W dniach 13–14 czerwca br. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (lider projektu COMORELP) i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizują międzynarodowe wydarzenie „Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół”. Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele m.in.: Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa