Autor: Artur Wyroślak

Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Dostępności, znany również jako Global Accessibility Awareness Day (GAAD). To okazja, aby uświadomić wszystkim problemy, z jakimi mogą borykać się osoby z niepełnosprawnościami w integracji cyfrowej, a także zachęcić do rozmów, refleksji i edukacji na temat dostępności i integracji cyfrowej. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na fakt, że każda osoba, niezależnie od swoich umiejętności czy ograniczeń, ma prawo do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, a dostępność jest […]

Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r. Cele: Poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych; Zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się potrzeby percepcyjne dzieci/uczniów, […]

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenie i doradztwo)

Zaprojektowane przez Freepik

Zapraszamy do uczestnictwa w Pilotażu dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach pilotażu szkoleń i doradztwa jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania rozwojem cyfryzacji oświaty.

Szkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem

fot. AdobeStock

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z aktywnym wykorzystaniem aplikacji, platform edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych. Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych uczących w szkole podstawowej w klasach 4-8, dla doradców […]

Szkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSzkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSzkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSzkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss