Autor: Agnieszka Brodowska

Szkolenia we współpracy ORE z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej (jesień 2022)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował na jesień bieżącego roku we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN). Są to szkolenia dedykowane szczególnie nauczycielom historii, muzyki oraz katechetom. Wszystkie spotkania odbywają się w centrum Warszawy, w Centrum Szkoleniowym IDMN (gen. Wł. Andersa 20), między wrześniem a grudniem bieżącego roku. Część grup spotyka się w formie zjazdowej, inne mają spotkania cykliczne. Zapisy odbywają się […]

Siedemdziesięciolecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce jest jedną z najstarszych instytucji resocjalizacyjnych w Polsce dla dziewcząt. Jego unikalność polega na tym, że potrafił pogodzić optymalną liczbę wychowanek z bogatą ofertą reedukacyjną i resocjalizacyjną. Znajduje się tu szkoła podstawowa, szkoła branżowa kształcąca przyszłe krawcowe posiadająca własną klasopracownię komputerową, krawiecką, bibliotekę, salę konferencyjną, klasopracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną, boisko. W tym samym budynku – co jest niewątpliwym komfortem dla […]

Polskie tańce narodowe – szkolenie dla nauczycieli muzyki

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN) zapraszają nauczycieli muzyki na szkolenie, poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o polskich tańcach narodowych oraz ich nauczania. Podczas kursu uczestnicy poznają takie tańce jak Polonez, Mazur, Kujawiak, Krakowiak, Oberek. Szkolenie będzie prowadzone przez trzy kolejne wtorki – 27 i 29 września oraz 4 października 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20, Warszawa), w godzinach […]

Poszukujemy ekspertów branżowych

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” (II etap realizacji zadania). Rozpoczynamy nabór ekspertów branżowych do opracowania dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbioru 175 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branż: audiowizualnej (AUD), poligraficznej (PGF), ceramiczno-szklarskiej (CES), chemicznej (CHM), drzewno-meblarskiej (DRM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), handlowej (HAN), elektroenergetycznej (ELE), metalurgicznej […]

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr 311/WZ/2022

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa