Autor: Agnieszka Brodowska

„Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo” – zaproszenie na konferencję

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na konferencję naukową „Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo”, która odbędzie się 30 listopada br. w Auli Schumana na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego. Sytuacja związana z funkcjonowaniem szkół i uczelni w związku z pandemią COVID-19 wyzwoliła nowe siły zarówno do podjęcia wysokiej jakości oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, jak i do uważnego obserwowania i poznawania zmienionej rzeczywistości. Motywem przewodnim konferencji będzie dyskusja nad organizacją […]

Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji

Publikacja przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji, a także dla rodziców dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się. W poradniku omówiono, w oparciu o studium przypadku, sposoby organizacji pomocy dla dziecka zagrożonego dysleksją, w kontekście jego szczególnych potrzeb i symptomów zaburzenia. Wskazano metody i programy służące eliminowaniu deficytów w różnych obszarach rozwojowych, możliwe do wykorzystania przez nauczycieli, terapeutów i rodziców. Zaproponowano […]

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów placówek edukacyjnych. Przypomniano w niej zapisy odnoszące się do dostosowywania warunków oraz wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Uwzględniono szczególnie specyfikę funkcjonowania i potrzeby dzieci przejawiających trudności w zakresie nauki czytania, pisania i liczenia. Nauczyciele znajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące modyfikacji wymagań stawianych przed dziećmi dyslektycznymi oraz sposobów oceniania uczniów z tej grupy.

Szkolenie e-learningowe „Szkoła od nowa”

fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Szkoła od nowa”. Termin szkolenia: 23 listopada – 1 grudnia 2021 r. Rekrutacja trwa do 28 listopada 2021 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa