Autor: admin

Ferie zimowe – o czym pamiętać?

17 stycznia 2022 r. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Podczas zimowego odpoczynku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.

Bezpieczne wakacje

Materiały informacyjne Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej) Ulotka „Ciesz się latem − bezpieczne wakacje„(źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie) Informacje dla rodziców i opiekunów (źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie) „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej) Lista rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka [79 KB] (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej) Akcja […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektorów

fot.Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Publikacje w przygotowaniu

A. Skowrońska, Procedury akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przewodnik P. Komuński, W. Romerowicz, Rotmistrz Maślanka pod Grunwaldem – komiks edukacyjny. M. Kędra, Poradnik rozwijania myślenia matematycznego M. Baryła-Matejczuk, Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa