Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

zachęcamy do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

  • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz
    z komentarzem,
  • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz
    z komentarzami,
  • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Materiały są dostępne stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych).

Zaktualizowano: 31 lipca 2017