13 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. W spotkaniu uczestniczyły ekspertki: prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Lidia Klaro-Celej, Monika Zakrzewska, Katarzyna Cichocka-Segiet oraz przedstawicielki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: dr Aleksandra Borowicz i dr Renata Kołodziejczyk.

Prelegentki omówiły zmiany w podstawach programowych obowiązujące od nowego roku szkolnego 2017/2018 ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształcenie uczniów w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Zebranym nauczycielom konsultantom i doradcom metodycznym zaprezentowano również zasady organizacji specjalistycznego postępowania edukacyjnego. Dodatkowo przedstawiono standardy dostępności podręczników szkolnych oraz wykorzystanie alternatywnych form komunikacji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konferencji wzięła udział także Joanna Wilewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, która odpowiadała na pytania dotyczące zmian w prawie oświatowym w zakresie kształcenia specjalnego.

Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani ze zmianami w kształceniu ogólnym, zawodowym, poradnictwie oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Zaktualizowano: 16 marca 2017