Rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów miały dziś (1 grudnia) swój uroczysty finał w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Licznych gości – rodziców, wychowawców oraz uczniów − przywitała Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W Gali Finałowej Konkursu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

Wyrazem uznania dla kreatywności i pracowitości zwycięzców konkursu były dyplomy i nagrody, które wręczył Maciej Kopeć − Podsekretarz Stanu w MEN. 

Laureatami konkursu „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” w poszczególnych kategoriach zostali:

w kategorii szkoła podstawowa:

1 miejsce – klasa VIa Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi,
wyróżnienie – klasa IIIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu,

 

w kategorii gimnazjum:

1 miejsce – klasa IIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie,
wyróżnienie – klasa IIc Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu,

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

1 miejsce – klasa IIa III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach,
wyróżnienie – klasa IIPa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów danej klasy pracy plastycznej pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”, w formie, m.in.: logo wraz z hasłem reklamowym, plakatu, ulotki, kartki z kalendarza (jeden wybrany miesiąc), komiksu.

Celem Konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, w szczególności owoców, warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych.

 

Goście gali, - dzieci, rodzice, nauczyciele
Laureaci - klasa IIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie
Laureaci - klasa IIa III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
Laureaci - Klasa VIa Szkoły Podstawowej numer 7 w Czeladzi
Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN, wręcza dyplom
Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN, wręcza dyplom
Pani Marzenna Habib zaprasza gości do zwiedzania Centrum Nauki Kopernik
Przedstawicie organizatorów konkursu
Wyróżnienie - klasa II Pa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
Wyróżnienie - klasa IIc Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu
Wyróżnienie klasa IIIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu

Zaktualizowano: 02 grudnia 2016