Aktualności


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019


100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy…

Nowości wydawnicze ORE

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji