Aktualności


Ogólnopolska Konferencja „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”


Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na Ogólnopolską Konferencję „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji


Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania”.

Nowości wydawnicze ORE

Idź do góry