Aktualności


Egzamin ósmoklasisty


Po gimnazjalistach swoje egzaminacyjne wyzwanie właśnie podejmują ósmoklasiści. Dziś (15 kwietnia) napiszą egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę – z języka obcego. Do egzaminów przystąpi ponad 377…

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane


Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury…

Nowości wydawnicze ORE

Idź do góry