Aktualności


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020


Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.…

Nowości wydawnicze ORE

Idź do góry