31 lipca 1944 r. dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał rozkaz o wybuchu powstania. 1 sierpnia o godzinie 17.00 Warszawa stanęła do walki z hitlerowskim okupantem. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę o niepodległą Polskę, wolną od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące, przy jednoczesnym wstrzymywaniu się wojsk sowieckich od ofensywy w kierunku lewego brzegu Wisły. Jednym z miejsc bohaterskich walk stolicy był plac Trzech Krzyży i ówczesne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, w miejscu którego znajduje się obecna siedziba Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pod gruzami Gimnazjum 2 września 1944 r. poległo 16 powstańców wraz z 26-letnim porucznikiem Edwardem Fircho ps. „Leszek”, dowódcą Żołnierzy I Kompanii V Zgrupowania „Siekiera” Rejon II AK, Obwód Dowódcy Śródmieście Poł.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.

1 sierpnia o Godzinie „W” przy dźwiękach syren i klaksonów na jedną minutę zamiera w Warszawie wszelki pośpiech, jednocząc mieszkańców w hołdzie tym, którzy złożyli swe życie w nierównej walce
o wolność i honor.

Muzeum Powstania Warszawskiego podejmuje liczne inicjatywy mające na celu kontynuowanie i rozpowszechnianie wartości powstańczych. W tym roku jest realizowana akcja społeczna pod hasłem  „Wolność łączy”, skierowana do różnych grup wiekowych. Udostępniono aplikację mobilną „Pamięć Miasta – spacer po walczącej Warszawie” − przewodnik po 370 miejscach pamięci w Warszawie. Zbiór miejsc pamięci Powstania Warszawskiego został opatrzony krótkimi tekstami ukazującymi wybrany fragment historii i losy ludzi żyjących w okupowanym mieście. Więcej informacji na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wicedyrektor Marzenna Habib i Jacek Piasecki składają wieniec pod tablicą upamiętniającą Powstańców ...
Dorota Jakubiak i Jacek Piasecki zapalają znicze pod pamiątkową tablicą
Pracownicy ORE uczcili minutą ciszy pamięć Powstańców Warszawskich
Tablica upamiętniająca poległych Powstańców Warszawskich
Wieniec od pracowików ORE złożony pod tablicą upamiętniającą Powstańców Warszawskich
Tablica pamiątkowa Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE