27 listopada 2017 r. odbyła się druga część szkolenia dla nowych instruktorów z upowszechniania programu Golden Five – seminarium superwizyjne. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami z realizacji programu w szkołach, omawiano również strategię wdrażania programu w związku z reformą oświaty i zmianą etapów edukacyjnych. Kolejni certyfikowani instruktorzy dołączyli do grona osób rekomendowanych przez ORE. 

W dniach 21–24 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie przeznaczone dla realizatorów programu zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki. Zajęcia prowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Czytaj więcej„Nastolatek” – trzecia część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2)

Materiały edukacyjne kształcenia uczniów zdolnych

 
Materiały z konferencji
 
 
Materiały z regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych, wrzesień-listopad 2013 
 
 
Materiały z seminariów
 
 
Mini kursy dla ucznia zdolnego
 
 
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 
 
Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 
 
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 
 
Olimpiada Języka Hiszpańskiego − scenariusze zajęć
 
 
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
 
 
Raporty z badań
 
 
Uczeń zdolny - Poradniki
 
XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
 

Bank Dobrych Praktyk:

Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej:

Inne:

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

Specyficzne trudności w uczeniu się:

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

Zasoby archiwalne:


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE