Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać przemocy w rodzinie.

Czytaj więcejKontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji.

Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej.

Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi przez Stowarzyszenie (superwizja, ewaluacja zewnętrzna). Stowarzyszenie zajmie się szkoleniami dla przyszłych realizatorów Programu (psychologów, pedagogów) oraz rodziców i wychowawców

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski.

Program szkolenia:        

  1. Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego.
  2. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie.
  3. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem.
  4. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących.
  5. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE