Materiały edukacyjne kształcenia uczniów zdolnych

 
Materiały z konferencji
 
 
Materiały z regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych, wrzesień-listopad 2013 
 
 
Materiały z seminariów
 
 
Mini kursy dla ucznia zdolnego
 
 
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 
 
Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 
 
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 
 
Olimpiada Języka Hiszpańskiego − scenariusze zajęć
 
 
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
 
 
Raporty z badań
 
 
Uczeń zdolny - Poradniki
 
XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
 

Bank Dobrych Praktyk:

Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej:

Inne:

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

Specyficzne trudności w uczeniu się:

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

Zasoby archiwalne:

Zarządzanie i organizacja w szkole i placówce:

----

----

Pamięć i mnemotechniki. Wstęp
Data dodania: 2011-02-01 [pdf. 213.10 kB]

Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się
Data dodania: 2011-02-01 [pdf. 191.65 kB]

Efektywne czytanie. Wstęp
Data dodania: 2011-02-01 [pdf. 218.64 kB]


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE