Szkolenie w formule warsztatów Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej (kl. 4-8). Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem

fot. AdobeStock
fot. AdobeStock

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z aktywnym wykorzystaniem aplikacji, platform edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych uczących w szkole podstawowej w klasach 4-8, dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie dwa warsztaty w dniach: 4.06.2024 r. i 11.06.2024 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 26 maja 2024 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2024