Szkolenie „Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów – edukacja wczesnoszkolna, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r.

Cele:

  • Poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;
  • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych;
  • Zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się potrzeby percepcyjne dzieci/uczniów, w tym sprzyjających pobudzaniu motywacji wewnętrznej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i placówek systemu oświaty.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2024