Prezentacja programów nauczania i scenariuszy lekcji do języków obcych I i II etapu edukacyjnego

Źródło: YouTube

Zapraszamy do wysłuchania wstępu teoretycznego do opracowanych przez dr Barbarę Muszyńską programów i scenariuszy lekcji językowych dla I i II etapu edukacyjnego.

Dr Barbara Muszyńska, to pracownik akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w nauczaniu języków obcych, szczególnie w kontekście edukacji dwujęzycznej i różnojęzycznej, autorka wielu publikacji, w tym także opracowanych dla ORE.

Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE