Obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Uczestnicy debaty podczas konferencji
Uczestnicy debaty podczas konferencji

9 maja 2024 r. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) obchodził Jubileusz 100-lecia swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła międzynarodowa konferencja Normalizacja w obliczu nowych wyzwań. Normy jako narzędzie wspierające europejską politykę konkurencyjności i cele zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w gmachu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji w wydarzeniu udział wzięli Krzysztof Maryl, Wicedyrektor ORE oraz Magdalena Mrozkowiak – kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy ORE.

Uczestników konferencji przywitał Waldemar Sługocki – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Podczas wystąpienia podkreślił znaczenie współpracy Ministerstwa z PKN i wyraził nadzieję na jej kontynuowanie przez kolejne lata. Następnie Panie: Ewa Zielińska – Prezes PKN oraz Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji przedstawiły historię instytucji i jej osiągnięcia, jak również plany na przyszłość.

W dalszej części konferencji odbyły się panele dyskusyjne.

Pierwszym z nich był panel Doświadczenia i wyzwania związane ze wstąpieniem PKN w struktury europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, podczas którego poruszono kwestie dot. doświadczeń i wyzwań związanych z rozszerzeniem europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC o nowych członków m.in. PKN. Uczestnikami dyskusji w panelu byli: Elena Santiago Cid – Dyrektor Generalna Centrum Zarządzania CEN-CENELEC, Priit Kikas – Dyrektor Zarządzający Estońskiego Centrum Normalizacji i Akredytacji, Olivier Peyrat – Dyrektor Generalny AFNOR, Wiceprezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN ds. Polityki, Ewa Zielińska – Prezes PKN, Wiceprezydent CENELEC ds. Polityki.

Kolejnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny Wyzwania stojące przed normalizacją – rola norm w kontekście „zielonej” Europy oraz wspierania celów zrównoważonego rozwoju. Podczas dyskusji poruszono temat wyzwań stojących przed PKN, jego rolę jako instytucji wpierającej zrównoważony rozwój, mówiono o dostosowaniu się normalizacji do aktualnych trendów, jak też o możliwościach udziału w tych działaniach PKNu i polskich ekspertów. W panelu wzięli udział Marek Roszak – dr hab. inż., prof. PŚ, Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000, Stefano Calzolari – Prezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Wolfgang Niedziella – Prezydent Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, Luis Jorge Romero – Dyrektor Generalny Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI, Sergio Mujica – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, Philippe Metzger – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC.

Uroczystość jubileuszową PKN zaszczycił obecnością Krzysztof Gawkowski – Wicepremier i Minister Cyfryzacji, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie polskich specjalistów w rozwój normalizacji.

W kolejnej części konferencji zostały wręczone nagrody osobom i podmiotom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu normalizacyjnego.

Tytułem Promotora Edukacji Normalizacyjnej została nagrodzona Agnieszka Podrazik z Biblioteki Głównej AGH, Kompas Normalizacji zaś otrzymali: dr hab. inż. Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Zwieńczeniem tej niezwykłej uroczystości była Gala Jubileuszowa, która odbyła się w Hotelu Sofitel Warszawa Victoria.

Goście uroczystej gali składający życzenia Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z okazji Jubileuszu obchodzenia 100-lecia PKN
Goście honorowi oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podczas konferencji
Uczestnicy debaty podczas konferencji

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024