Byliśmy na „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu” w Parzęczewie!

W dniach 25-26 kwietnia 2024 roku w niewielkiej gminie w Parzęczewie (woj. łódzkie) odbyło się wyjątkowe wydarzenie, łączące konferencję z zaprezentowaniem praktycznych zastosowań innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sposobów ich wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie, samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców.

Wydarzenie otworzyła i uczestniczyła w nim Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Paulina Piechna-Więckiewicz.

Wydarzenie składało się z dwóch części:

 • interaktywnej wystawy podzielonej na 8 zróżnicowanych tematycznie stref edukacyjnych, dedykowanej uczniom szkół podstawowych oraz
 • konferencji adresowanej do samorządowców, dyrektorów szkół i lokalnego środowiska edukacyjnego.

Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na tym, że każdy znalazł tu dla siebie coś interesującego.

Uczniowie z okolicznych gmin, przez dwa dni, w zorganizowanych grupach, testowali innowacyjne technologie w formie gier, zabaw i quizów. Strefy edukacyjne zostały przygotowane przez organizatorów we współpracy z firmami produkującymi sprzęt oraz nowoczesne rozwiązania dla edukacji. Ich przedstawiciele nie tylko prezentowali, ale także wspierali uczniów we właściwym wykorzystaniu przygotowanych rozwiązań. Działania realizowane w strefach edukacyjnych tj. immersyjne spotkania z historią, warsztaty poszerzonej kreatywności, interaktywnie-aktywnie, prawda czy fałsz ? itp. przygotowane zostały m.in. z myślą o;

 • budowaniu wiedzy uczniów na podstawie wiarygodnych źródeł, ćwiczeniu umiejętności krytycznego myślenia i weryfikacji danych, rozumieniu kontekstu, w jakim one występują i są wykorzystywane,
 • rozwijaniu kreatywności i generowania innowacyjnych pomysłów,
 • rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji ze sztuczną inteligencją (SI),
 • wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych uczniów w czasie zorganizowanych gier czy zajęć,
 • rozwijaniu umiejętności interakcji i współpracy z innymi uczestnikami.

W realizowanych zajęciach edukacyjnych uczestniczyło łącznie ok. 700 uczniów.

Samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele mieli okazję obserwować na żywo, jak uczniowie korzystają z wybranych rozwiązań, a także wziąć udział w konferencji, na której zostały zaprezentowane następujące zagadnienia:

 • „Edukacja bliżej regionu” – Ryszard Nowakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew
 • „Technologia dla edukacji” – Paweł Czerwony, Joanna Wyszyńska, Google for Education
 • „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego” – Dorota Jastrzębska, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • „Immercyjna Edukacja” – Adrianna Paradowska, Instytut Pamięci Narodowej
 • „Kompetencje przyszłości” – Mariusz Brędzej, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych S.A.
 • „Mikropoświadczenia – każda umiejętność ma znaczenie” – Michał Nowakowski, Instytut badań Edukacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Dorota Jastrzębska – kierownik projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST. Jest to projekt realizowany przez ORE adresowany do samorządowców, który zakłada uczestnictwo w szkoleniach oraz doradztwie ukierunkowanym na przygotowanie strategicznych rozwiązań w samorządach, których celem jest rozwój cyfryzacji oświaty z wykorzystaniem środków unijnych. Partnerem w projekcie jest Związek Miast Polskich. Uczestnictwo w ww. wydarzeniu było dobrą okazją do zaprezentowania projektu oraz zaproszenia samorządowców do uczestnictwa w nim.

Na podkreślenie zasługuje niezwykła gościnność organizatorów przedsięwzięcia tj. Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew oraz Regionalnego Centrum Rozwoju, którzy w swojej gminie stworzyli przyjazny klimat do wymiany doświadczeń, lokalnej współpracy, dyskusji o nowoczesnej edukacji oraz kierunkach jej rozwoju. Życzymy aby inicjowane i realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju lokalnej oświaty a w wymiarze indywidulanym zaowocowały sukcesami uczniów, na miarę ich możliwości.

Strefa edukacyjna pn: Immersyjne spotkania z historią - 25.04.2024r. Parzęczew
Strefa edukacyjna pn: Interaktywnie-aktywnie - 25.04.2024r. Parzęczew
Strefa edukacyjna pn: Interlandia - 25.04.2024r. Parzęczew
Strefa edukacyjna pn: Czy wiesz, że...? 25.04.2024r. Parzęczew
Paulina Piechna-Więckiewicz, Sekretarz Stanu w MEN - otwarcie wydarzenia w dniu 25.04.2024r. w Parzęczewie
Prezentacja stref edukacyjnych - wystąpienie Pauliny Piechny-Więckiewicz, Sekretarza Stanu w MEN
Strefa edukacyjna pn: Immersyjne spotkania z historią - 25.04.2024r. Parzęczew
Uczestnicy konferencji "Edu--Meet - edukacja bliżej regionu"
Ryszard Nowakowski Burmistrz Parzęczewa - wystąpienie na konferencji "Edu--Meet - edukacja bliżej regionu" 25.04.2024r
Strefa edukacyjna - pracownie językowe
Strefa edukacyjna - pracownie językowe
Strefa edukacyjna pn: Immersyjne spotkania z historią - 25.04.2024r. Parzęczew

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2024