Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa