Materiały edukacyjne dla doradców zawodowych

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Przedstawiamy Państwu zbiór przykładowych źródeł, które mogą być wykorzystywane przez doradców zawodowych do realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego na różnych etapach edukacyjnych.

  • Praca (w) przyszłości Praktyczny przewodnik edukacyjny dla doradców zawodowych i osób pracujących z młodzieżą.

Celem przewodnika jest wsparcie szkolnych doradców zawodowych w przeprowadzeniu inspirujących zajęć z doradztwa zawodowego. W przewodniku znajdują się scenariusze zajęć wraz z materiałami pomocniczymi – opracowane w układzie modułowym oraz autorskie karty pracy. Dodatkowym źródłem informacji jest strona Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce – z inicjatywy której powstała ta publikacja.

Przewodnik po metodach z zakresu doradztwa zawodowego przeznaczony jest dla doradców zawodowych prowadzących działania doradcze w ujęciu grupowym. Przewodnik zawiera zbiór sprawdzonych metod, narzędzi i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego. Opracowany jest w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci), AMS Austria oraz partnerów międzynarodowych projektu NAVIGUIDE.

  • Materiały EUROGUIDANCE POLAND/ EURODORADZTWO POLSKA

Zadania projektu Eurodoradztwo Polska realizowane były przez dwa Centra Eurodoradztwa: jedno w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ciekawe pozycje książkowe i materiały edukacyjne można znaleźć na stronie doradztwo.ore.edu.pl w zakładce Vademeceum Doradcy https://doradztwo.ore.edu.pl/publikacje/

Mapa Karier to bezpłatna i interaktywna baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy dla młodych ludzi. Mapa Karier jest otwartym zasobem edukacyjnym stworzonym przez fundację Katalyst Education, który realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 4. Dobra Jakość Edukacji, 8. Wzrost Gospodarczy i Godna Praca oraz 10. Mniej Nierówność. Można ją eksplorować na wiele sposobów. Miasto Zawodów jest przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, natomiast Ścieżki Kariery dla młodzieży i osób dorosłych.

Na stronie udostępniony jest również Filtr preferencji, który pomaga młodym ludziom odnaleźć ścieżki kariery najlepiej dopasowane do ich oczekiwań, a także rozwijać projekt #ZawodowyStream, w ramach którego prowadzone są wywiady online z przedstawicielami różnych branż.

Publikacja odnosi się zarówno do roli doradztwa jako strategii na drodze implementacji inkluzji, jak i do konkretnych rozwiązań metodycznych w kontekście pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W publikacji zamieszczono przykładowe narzędzia do wykorzystania w pracy doradczej z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego