Badanie ankietowe dotyczące uczniów migracyjnych

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Szanowni Państwo,

zachęcamy nauczycieli do udziału w badaniu ankietowym: Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach.

Badanie jest poświęcone wsparciu specjalistycznemu, jakie szkoły proponują dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. Wyniki pozwolą poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki zostaną udostępnione w formie raportu, w celu doskonalenia rozwiązań systemowych i pozasystemowych.

Kwestionariusz zawiera 25 pytań. Przybliżony czas udzielania odpowiedzi wynosi 15-20 minut.

Link do formularza ankiety.

Jeśli ktoś z Państwa wolałyby udzielić odpowiedzi w formie wywiadu za pośrednictwem Teams lub innych narzędzi, to zachęcamy do kontaktu z dr Ewą Dąbrową, która koordynuje realizację badania, kontakt mailowy: edab@aps.edu.pl lub telefoniczny: 608585169.

Dziękujemy za odpowiedzi i poświęcony czas.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa