Akademia Zamojska – ku doskonałości człowieka i Ojczyzny

prelegenci konferencji
prelegenci konferencji

6 października 2023 r. historycznym ratuszu zamojskim miała miejsce konferencja naukowa „Akademia Zamojska – ku doskonałości człowieka i Ojczyzny”. W pierwszej części konferencji głos zabrał JM Rektor Akademii Zamojskiej, dr hab. Paweł Skrzydlewski (Logos i etos Akademii Zamojskiej); prof. dr hab. Mirosław Lenart (Akademia Zamojska a Padwa Północy); dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL (Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej, 1594-1784; dr Piotr Kondraciuk (Drukarnia Akademia Zamojska, 1590-1784. Działalność w aspekcie naukowym, społecznym i politycznym).

W drugiej części wydarzenia prelekcje wygłosił dr inż. arch. Krzysztof Janus z Politechniki Lubelskiej (Architektura budynku dawnej Akademii Zamojskiej w świetle współczesnych badań); Karol Nawrocki, kierownik prac konserwatorskich w budynku dawnej Akademii Zamojskiej (Problematyka prac konserwatorskich i restauratorskich wybranych polichromii ściennych w budynku byłej Akademii Zamojskiej w Zamościu); Tomasz Kossowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość (Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu).

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Piotr Glińśki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Z ramienia ORE w wydarzeniu wziął udział Marcin Karkut, starszy specjalista z Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa