Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej – szkolenie stacjonarne dla woj. mazowieckiego 28-29 września

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie pn. „Trening pewności siebie – program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej – szkolenie stacjonarne”.

Trening Pewności Siebie to krótkoterminowa forma pracy grupowej z dziećmi poszkodowanymi, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. TPS adresowany jest do dzieci z klas IV-VIII. Ważnym elementem TPS jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

Najważniejsze efekty TPS – wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników treningów co najmniej 3 miesiące po zakończeniu zajęć wskazują, że dzięki Treningom Pewności Siebie:

 • 40% dzieci przestało doświadczać przemocy w szkole, a większość pozostałych uczestników doświadczała jej zdecydowanie rzadziej.
 • Uczestnicy mieli większe poczucie własnej wartości i więcej pewności siebie.
 • Dzieci zdecydowanie rzadziej unikały szkoły i zdecydowanie rzadziej przeżywały depresję.
 • W sytuacjach przemocy dzieci zaczęły używać asertywnych sposobów obrony.

Cel szkolenia:

Przygotowanie pedagogów i psychologów do samodzielnego realizowania Treningów Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych na terenie swoich placówek.

Tematyka szkolenia:

 1. Zjawisko przemocy rówieśniczej.
 2. Syndrom dziecka-ofiary przemocy.
 3. Metody pomocy dzieciom poszkodowanym.
 4. Trening Pewności Siebie – wprowadzenie (historia, założenia, efektywność).
 5. Zasady i metody naboru dzieci do grup.
 6. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci.
 7. Trening Pewności Siebie – zajęcia dla rodziców.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla pedagogów i psychologów (pracujących z dziećmi z klas IV- VIII) ze szkół podstawowych, z poradni psychologiczno-pedagogicznych (najchętniej po 2 osoby z każdej placówki) z województwa mazowieckiego – z wyłączeniem miasta Warszawy – oraz łódzkiego (do 30% grupy).

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej i potrwa dwa dni: 28-29 września 2023 (czwartek, piątek) w godzinach 9-16, stacjonarnie w Warszawie. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają wyżywienie podczas szkolenia oraz materiały do prowadzenia treningów, natomiast nie zapewniamy noclegu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Logo partnera

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023