Szkolenie on-line „Bądź aktywny zawodowo-metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”

Źródło AdobeStock
Źródło AdobeStock

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie on-line „Bądź aktywny zawodowo-metody aktywizujące na zajęciach z doradztwa zawodowego”, które odbędzie się  12 czerwca 2023 roku.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizujących metod problemowych.
  2. Zapoznanie z metodą dramy- teatr forum.
  3. Wykorzystanie metod audiowizualnych na zajęciach z doradztwa.
  4. Wykorzystanie gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Przewidziane są dwa 90-minutowe bloki tematyczne:

  • Wykorzystanie gier i symulacji na zajęciach z doradztwa zawodowego.
  • Jak wykorzystać dramę na zajęciach z doradztwa zawodowego?

Szkolenie będzie wykorzystywało metodę pracy warsztatowej.

Elektroniczny formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023